Ochranná známka | Patentový zástupce Ing. Pavel Nádvorník

Dotace až 1 000 EUR na registraci ochranné známky

Vážení klienti,
dovolujeme si Vás informovat, že od 22.1.2024 lze žádat o dotace na registrační poplatky pro průmyslová práva.

U ochranných známek je dotace ve výši až 75%, max. však 1000 EUR.

Dotace se vyřizují a poskytují prostřednictvím EUIPO (Evropský úřad pro duševní vlastnictví), sídlící v Alicante, přičemž žadatel musí splňovat následující podmínky:

Dotace na ochrannou známku

 1. Být MSP / OSVČ 
 2. Být daňovým rezidentem EU
 3. Poskytnout potvrzení o vedení účtu v bance
 4. Poskytnout údaje o subjektu DPH nebo IČO

Příklady dotací na registrační poplatky:

 • Ochranná známka ČR: bez dotace 5000 Kč / s dotací pouze 1250 Kč !!!
 • Ochranná známka EU: bez dotace 850 EUR / s dotací pouze 212 EUR !!!
 • Průmyslový vzor EU: bez dotace 350 EUR / s dotací pouze 87,5 EUR !!!

Úspěšnost získání dotace je 100% v případě, že jsou splněny základní podmínky. Žádosti se vyřizují postupně, tj. je vhodné žádat co nejdříve, jelikož je alokováno omezené množství finančních prostředků.

Finanční prostředky jsou vypláceny přímo na účet žadatele (Vás), a to v řádu několika dní po realizaci registrace průmyslových práv.

Uvedený dotační program je výhodný zejména v případě přihlášek EU ochranných známek, kde lze dosáhnout maximální výše dotace – 1000 EUR v případě, kdy je známka registrována pro více tříd výrobků a služeb.

Od začátku roku 2024 jsme díky této dotaci svým klientům ušetřili již více než 200.000 Kč na správních poplatcích

Naše kancelář je připravena pro Vás zajistit kompletní servis spočívající v sestavení žádosti o dotaci, zpracování přihlášek průmyslových práv až po samotnou registraci.

Chci registrovat známku

Ochranná známka

Ochranná známka

Co je ochranná známka?

Ochrannou známkou je označení grafického znázornění, tvořené zejména slovy, písmeny, číslicemi, barvou, kresbou nebo tvarem výrobku či jeho obalu, které má schopnost odlišit výrobky nebo služby jedné osoby od výrobků nebo služeb osoby druhé. Ochrannou známkou může být slovní označení v běžném písmu (slova, jména, spojení slov a číslic apod.), slovní označení ve zvláštním grafickém písmu, obrazová označení (kresby), kombinovaná označení slova a kresby (loga), prostorová (trojrozměrná) označení tvořená tvary výrobků nebo jejich obalů (např. láhve), kombinace tvaru výrobku nebo obalu se slovy nebo kresbou (např. láhev s etiketou). Ochranná doba ochranné známky je 10 let od data podání přihlášky u Úřadu a její platnost lze neomezeně obnovit vždy o dalších 10 let.

Proč si nechat registrovat ochrannou známku od nás?

 • Váš případ posoudí kancelář, která má v oblasti průmyslového práva víc jak 30 let zkušeností na trhu.
 • Preferujeme osobní přístup a osobní jednání, kdy Vám vše podrobně vysvětlíme a navrhneme pro Vás nejlepší možné řešení.
 • Na základě dodaných informací pro Vás zpracujeme nejvhodnější strategii registrace ochranné známky, příslušný seznam výrobků a služeb a následnou kompletní přihlášku ochranné známky.

Stěžejní informace, které po Vás budeme potřebovat

 • Co má být předmětem ochrany, zdali logo či slovní název.
 • Pro jaké výrobky a služby požadujete ochranu, zdali např. pro výrobu mléčných výrobků či pro poskytování služeb kadeřníka.
 • Pro jaké území si přejete získat ochrannou známku, zdali Česká republika, Slovenská republika, Evropská unie nebo státy mimo EU (nejčastěji USA, Rusko, Kanada, Čína, atp.)
 • Na základě takto dodaných ucelených informací pro Vás zpracujeme nejvhodnější strategii registrace ochranné známky, příslušný seznam výrobků a služeb a následnou kompletní přihlášku ochranné známky.

Registrace ochranných známek

 • Zhodnotíme úspěšnost zápisu ochranné známky a poskytneme právní názor zkušeného patentového zástupce
 • Odpovíme na všechny klientem položené otázky týkající se ochranných známek
 • Zpracujeme přihlášku ochranné známky bez formálních vad v souladu s požadavky jednotlivých úřadů

Registrace ochranných známek mimo Evropskou unii

Zajišťujeme ve spolupráci se zahraničními úřady duševního vlastnictví prostřednictvím místních spolupracujících patentových zástupců. Nejčastěji přihlašujeme ochranné známky do zemí EU, Ruska, USA, Kanady, Číny, Jižní Ameriky a Austrálie, spolupracujeme s mnoha kancelářemi ve všech zemích světa. Na základě dlouhodobé oboustranné spolupráce zajišťujeme českým klientům efektivně a cenově příznivě zahraniční ochranu jejich výrobků a služeb v mnoha zemích světa.

Klienti, kteří požadují ochrannou známku do mnoha zemí světa nejsou výjimkou. Úspěšně jsme registrovali ochrannou známku do 206 státu na světe, tj. do celého světa.

 
 

Monitoring ochranných známek

 • Hlídání přihlášek konkurenčních ochranných známek.
 • Naše služba pravidelného sledování databází a rejstříků ochranných známek a vyhledávání konkurenčních přihlášek podobných ochranných známek, je velmi užitečným nástrojem, kdy se náš klient může zavčasu bránit proti případným porušovatelům práv z jeho ochranné známky. Více informací k monitoringu ochranných známek zde.

Obnovy ochranných známek

V rámci naší činnosti sledujeme platnost ochranných známek a vždy bezpečně dlouhou dobu před koncem ochranné známky vzneseme na klienta dotaz, zda-li si přeje předmětnou ochrannou známku obnovit na dobu dalších 10 let, resp. zda ji nechá nenávratně zaniknout.

Licence, převody, prodej ochranných známek

Odborně zpracujeme licenční smlouvy vhodně chránící zájmy našeho klienta a zajistíme jejich zapsání u příslušného úřadu. Rovněž sledujeme a hlídáme související lhůty a příslušné úhrady poplatků.

Zajišťujeme převody ochranných známek a zprostředkováváme jejich prodej.

Rešerše ochranných známek

Rešerše v rejstříku či databázi ochranných známek se provádí vždy před podáním přihlášky nové ochranné známky. Pokud během rešerše nenalezneme shodu či závažnou podobnost s jinou ochrannou známkou, znamená to, že přihlašovaná ochranná známka by měla být zcela bez problému zapsána do rejstříku příslušného úřadu.

Spory v oblasti ochranných známek

 • Nabízíme konzultaci a poradenství u vzniklého sporu.
 • Zastupujeme klienty ve všech řízeních vůči  ÚPV ČR - EUIPO - WIPO, zejména námitkových řízeních a řízeních o neplatnosti ochranné známky.
 • Zpracováváme žaloby z práv ochranné známky, návrhy na zneplatnění ochranné známky, připomínky a námitky vůči přihlášce ochranné známky konkurence.
 • Zastupujeme klienty u soudních sporů v oblasti průmyslového práva.
 • Podle potřeby úzce spolupracujeme se spřízněnými právnimi kancelářemi.

Ochranné známky jsme oprávněni podat a zastupovat před těmito institucemi:

 • Úřad průmyslového vlastnictví České republiky - ÚPV ČR
 • Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví - EUIPO
 • Úřad Světové organizace duševního vlastnictví - WIPO

Zastupování v zahraničí

 • V případě požadavku na podání a zastupování ochranné známky klienta v zahraničí se obracíme na ověřené a seriózní zahraniční partnery, se kterými máme dlouhodobou a úspěšnou spolupráci.
 • V případě zahraničních sporů máme spolupráci se zahraničními právnickými kancelářemi.
 • Využíváme mezinárodních dohod pro cenově příznivější registrace ochranných známek v zahraničí.

Chci registrovat známku

SLIDER - VŽDY JAKO PRVNÍ ČLÁNEK!!!

slider slider slider slider slider slider slider

SL linea old platin

Produkt z řady Structure Line. Dekorativní fólie s imitací kovu - staroplatina.

LL Mystique black

Produkt z řady Leather Line. Kožená interiérová fólie s originálními vzory.

SL Piano iron age

Produkt z řady Stracture Line. Dekorativní Sibu fólie s horizontálním vzorem.

DM Vintage silver

Produkt z řady Deco Line. Dekorativní fólie se starostříbrným vzhledem.

SG Pearl ray gold

Produkt z řady SIBU Glas. Zlatavě perličková fólie zalitá ve vysoce oděruodolném akrylátu.

LL Lounge mocca matt

Produkt z řady Leather Line. Hnědá kožená fólie s vertikálním vzorem a technologií přikládání nasráz.

TL Linea Silent gold

Produkt z řady Translucent Line. Jemně zlatavá průsvitná fólie s nezaměnitelným efektem.