Monitoring ochranné známky | Patentový zástupce Ing. Pavel Nádvorník

Monitoring ochranné známky

Monitoring ochranné známky

Co je to monitoring ochranných známek?

 • Rozumí se tímto soustavné a periodické sledování rejstříků ochranných známek v ČR, v EU, nebo ve vybraných státech mimo EU. Cílem sledování je nalézt přihlášky ochranných známek, které jsou shodné či podobné se sledovanou ochrannou známkou (vámi zadanou), a to v době, kdy tyto přihlášky ještě nejsou Úřadem zapsány, ale teprve zveřejněny pro námitky vlastníků starších ochranných známek.
 • Evropská unie zavedla od 1.1.2019 tzv. registrační princip ochranných známek. Znamená to, že při podání žádosti o Evropskou ochrannou známku úřad nezkoumá a ani nemá právo zkoumat, zda-li podobná nebo dokonce shodná známka existuje, tj. neprovádí rešerši a známku se snaží zapsat!!!

 • Pokud nyní kdokoliv požádá o registraci např. známky ve znění COCA COLA, úřad přihlášku zpracuje a následně přihlášku na tři měsíce zveřejní ve veřejně dostupné databázi ochranných známek.

 • Je nutno v době tříměsíčního zveřejnění žádosti o registraci podat námitky vůči zápisu ochranné známky. Jen tak je možno zabránit, aby někdo neobdržel shodnou ochrannou známku, jako je ta Vaše. A to je princip MONITORINGU, kdy si musí každý subjekt svou ochrannou známku ,,hlídat", aby nedošlo k registraci ochranné známky stejné či podobné pro jinou osobu.Všechny země Evropské unie, včetně České republiky, převzaly stejný registrační princip, resp. postup.

 • Monitoring ochranných známek provádíme pro naše klienty a silně ho doporučujeme v případě, že Vám na Vaší značce, resp. ochranné známce záleží. Soustavně sledujeme rejstříky ochranných známek v ČR, EU a WIPO, případně ve klientem vybraných státech mimo EU a hledáme, zda si někdo nepodal přihlášku identické či podobné ochranné známky s tou, jako je ochranná známka našeho klienta. Jakmile zjistíme kolizi, informujeme klienta a na základě jeho rozhodnutí realizujeme námitkové řízení, které vede k znemožnění zápisu takto přihlašované shodné či podobné ochranné známky cizím subjektem.

Proč si zřídit monitoring ochranných známek?

 • Zejména z důvodu zamezení třetím stranám v tom, aby si registrovali shodnou či podobnou ochrannou známku s Vaší ochrannou známkou a poté na této skutečnosti participovali.
 • Registrace podobných ochranných známek pro stejnou oblast výrobků a služeb rozmělňuje Vaše známkové portfolio a snižuje tak jedinečnost Vašich ochranných známek, do kterých jste investovali své peníze právě za účelem získání jedinečnosti na trhu.
 • Tato jedinečnost se vytratí právě s registrací shodné či podobné ochranné známky konkurence, díky které si poté může spotřebitel tyto obchodní značky jednoduše zaměnit, a Vy tak příjdete o možného klienta.
 • Zabraňte včas a s nízkými náklady registraci podobné nebo dokonce zcela shodné ochranné známky s Vaší ochrannou známkou.
 • Shodné přihlášky ochranných známek, které byly podány k ÚPV ČR, v minulosti úřad zamítal z moci úřední. Od r. 2019 byla ale přijata novela zákona o ochranných známkách, dle které ÚPV ČR již nebude shodné ochranné známky zamítat, ani když budou přihlašovány pro podobný nebo dokonce stejný seznam výrobků a služeb.
 • Jedinou možností účinného zabránění registrace takových ochranných známek je včasné podání námitek, a to ve 3měsíční lhůtě od zveřejnění kolizní přihlášky. Monitoring ochranných známek je proto od 1.1.2019 nutný, neboť nyní je zcela na vlastníkovi starší ochranné známky, zda bude svá práva aktivně bránit nebo zda strpí znehodnocení svých ochranných známek.
 • Monitoring své ochranné známky si můžete provádět sami nebo můžete využít některý z řady komerčních programů, které údajně monitoring automaticky realizují, avšak naše zkušenosti s jejich využitím nejsou dobré a Úřad průmyslového vlastnictví ČR žádný z nich rovněž sám nedoporučuje.

  Zvažte proto, zda není vhodnější svěřit monitoring Vaší ochranné známky do odborné péče naší kanceláře.

Jak monitoring prakticky provádíme?

 • Praktické provádění monitoringu ochranných známek spočívá v pravidelném sledování databází ochranných známek a věstníků. Sledujeme přihlášky ochranných známek podané v České republice, přihlášky ochranných známek přicházejících do České republiky ze zahraničí (mezinárodní ochranné známky s designací ČR) a také evropské ochranné známky.
 • Prověřování aktuálního stavu sledovaných ochranných známek je prováděno periodicky v měsíčních intervalech.
 • Nález přihlášky ochranné známky, která poškozuje ochrannou známku našeho klienta, neprodleně konzultujeme s klientem, kterému předložíme možnosti řešení, včetně odhadu úspěšnosti jednotlivých kroků.
 • Jakmile od klienta obdržíme instrukci pro podání námitky vůči přihlašované ochranné známce, zajistíme podání námitky v zákonné 3měsíční lhůtě.
 • Monitoring provádíme pro vybrané ochranné známky našich klientů již více než 3 roky, a za tu dobu jsme včas zabránili mnoha registracím ochranných známek, které by svou shodností či podobností s monitorovanou ochrannou známkou našeho klienta poškodily.

Jaká je cena za monitoring ochranných známek?

 • Cenu monitoringu připravíme zcela individuálně na základě vstupních informací a požadavků klienta. Pokud máte zájem o jakékoliv informace, kontaktujte nás. Individuální cena se stanovuje s ohledem na počet monitorovaných ochranných známek.

My se o vše postaráme.

Kontaktujte nás

SLIDER - VŽDY JAKO PRVNÍ ČLÁNEK!!!

slider slider slider slider slider slider slider

SL linea old platin

Produkt z řady Structure Line. Dekorativní fólie s imitací kovu - staroplatina.

LL Mystique black

Produkt z řady Leather Line. Kožená interiérová fólie s originálními vzory.

SL Piano iron age

Produkt z řady Stracture Line. Dekorativní Sibu fólie s horizontálním vzorem.

DM Vintage silver

Produkt z řady Deco Line. Dekorativní fólie se starostříbrným vzhledem.

SG Pearl ray gold

Produkt z řady SIBU Glas. Zlatavě perličková fólie zalitá ve vysoce oděruodolném akrylátu.

LL Lounge mocca matt

Produkt z řady Leather Line. Hnědá kožená fólie s vertikálním vzorem a technologií přikládání nasráz.

TL Linea Silent gold

Produkt z řady Translucent Line. Jemně zlatavá průsvitná fólie s nezaměnitelným efektem.