Validace patentu | Patentový zástupce Ing. Pavel Nádvorník

Validace patentu

Evropský patent poskytuje podle Evropské patentové úmluvy svému majiteli ochranu ve všech státech evropské unie a některých jiných státech, které se k úmluvě připojily, ale pouze pokud je v jednotlivých státech Evropský patent validován.

Evropský patentový úřad udělí Evropský patent a ten je platný pouze v tom státě, kde je provedena validace. Validace je odborný výraz pro oficiální národní řízení Evropského patentu.

Součástí validace je provedení odborného překladu podle patentoprávních zásad s rigorózně určenou Hartigovou definicí v národním jednacím jazyce.

V podstatě to znamená, že po udělení Evropského patentu Evropským patentovým úřadem je nutno realizovat jeho národní patentové řízení zvané VALIDACE.

Pokud není proveden odborný překlad patentní listiny a jeho oficiální podání ve stanoveném termínu, včetně úhrady příslušných registračních poplatků v jednotlivých státech, není v těchto státech patentová ochrana účinná. Časové omezení validace je ve většině zemí definováno lhůtou tří měsíců ode dne zveřejnění oznámení o udělení Evropského patentu.

Každý smluvní stát patentové úmluvy interně stanoví, zda a jakou formou požaduje předložit jejich úřadu průmyslového vlastnictví překlad znění Evropského patentu. Lhůta pro předložení potřebných dokumentů činí většinou tři měsíce ode dne zveřejnění oznámení o udělení Evropského patentu, samozřejmě, pokud nestanoví-li příslušný stát delší lhůtu.

Přitom je zapotřebí dodat zplnomocnění pro validaci. Mnohdy je zapotřebí uhradit i udržovací poplatky.   

V České republice je Úřadu průmyslového vlastnictví ČR pro národní Validaci evropského patentu nutno předložit s žádostí o validaci Evropského patentu také identifikaci zveřejněného a uděleného Evropského patentu, jeho překlad do českého jazyka, zplnomocnění přihlašovatele a jeho kontaktní adresu na území České republiky. Podání podléhá správnímu poplatku podle sazebníku Úřadu průmyslového vlastnictví ČR.

Ve všech těchto činnostech jsme schopni našim klientům poskytnout úplný servis, odborné konzultace a zastupování.

My se o vše postaráme.

Kontaktujte nás

SLIDER - VŽDY JAKO PRVNÍ ČLÁNEK!!!

slider slider slider slider slider slider slider

SL linea old platin

Produkt z řady Structure Line. Dekorativní fólie s imitací kovu - staroplatina.

LL Mystique black

Produkt z řady Leather Line. Kožená interiérová fólie s originálními vzory.

SL Piano iron age

Produkt z řady Stracture Line. Dekorativní Sibu fólie s horizontálním vzorem.

DM Vintage silver

Produkt z řady Deco Line. Dekorativní fólie se starostříbrným vzhledem.

SG Pearl ray gold

Produkt z řady SIBU Glas. Zlatavě perličková fólie zalitá ve vysoce oděruodolném akrylátu.

LL Lounge mocca matt

Produkt z řady Leather Line. Hnědá kožená fólie s vertikálním vzorem a technologií přikládání nasráz.

TL Linea Silent gold

Produkt z řady Translucent Line. Jemně zlatavá průsvitná fólie s nezaměnitelným efektem.