Validace

Evropský patent poskytuje svému majiteli ode dne zveřejnění oznámení o jeho udělení a v každém smluvním státě pro který byl udělen stejná práva, jaká by mu poskytoval národní patent udělený v tomto státě. 

Každý smluvní stát Evropské patentové úmluvy může stanovit, že přihlašovatel musí předložit ústřednímu úřadu průmyslového vlastnictví překlad znění Evropského patentu do stanoveného úředního jazyka. Lhůta pro předložení tohoto překladu činí tři měsíce ode dne zveřejnění oznámení o udělení Evropského patentu, nestanoví-li příslušný stát delší lhůtu.

Pro registraci Evropského patentu v konkrétní zemi je tedy nutné ve výše uvedené lhůtě podat překlad do úředního jazyka je-li vyžadován, uhradit správní poplatek a předložit identifikační údaje k Evropskému patentu spolu se splnomocněním pro podání, je-li vyžadováno. Dále je třeba uhradit udržovací poplatky takového patentu již přímo úřadu průmyslového vlastnictví takového konkrétního státu EPÚ.

V České Republice je pro národní registraci- "Validaci evropského patentu" potřeba předložit Úřadu průmyslového vlastnictví ČR s žádostí o registraci Evropského patentu také identifikaci zveřejněného a uděleného Evropského patentu, překlad jeho obsahu do českého jazyka, splnomocnění od přihlašovatele a jeho kontaktní adresu na území České republiky. Toto podání podléhá správnímu poplatku Úřadu průmyslového vlastnictví ČR.

Ve všech těchto činnostech jsme schopni našim klientům poskytnout úplný servis, odborné konzultace a plné zastoupení.

SLIDER - VŽDY JAKO PRVNÍ ČLÁNEK!!!

slider slider slider slider slider slider slider

SL linea old platin

Produkt z řady Structure Line. Dekorativní fólie s imitací kovu - staroplatina.

LL Mystique black

Produkt z řady Leather Line. Kožená interiérová fólie s originálními vzory.

SL Piano iron age

Produkt z řady Stracture Line. Dekorativní Sibu fólie s horizontálním vzorem.

DM Vintage silver

Produkt z řady Deco Line. Dekorativní fólie se starostříbrným vzhledem.

SG Pearl ray gold

Produkt z řady SIBU Glas. Zlatavě perličková fólie zalitá ve vysoce oděruodolném akrylátu.

LL Lounge mocca matt

Produkt z řady Leather Line. Hnědá kožená fólie s vertikálním vzorem a technologií přikládání nasráz.

TL Linea Silent gold

Produkt z řady Translucent Line. Jemně zlatavá průsvitná fólie s nezaměnitelným efektem.