Ochranné známky

Přihlášky ochranných známek

  • Zhodnotíme úspěšnost zápisu ochranné známky a poskytneme právní názor zkušeného patentového zástupce
  • Odpovíme na všechny klientem položené otázky týkající se ochranných známek
  • Zpracujeme přihlášku ochranné známky bez formálních vad v souladu s požadavky jednotlivých úřadů

Přihlášky ochranných známek mimo Evropskou unii

Zajišťujeme ve spolupráci se zahraničními úřady duševního vlastnictví prostřednictvím místních spolupracujících patentových zástupců. Nejčastěji přihlašujeme ochranné známky do zemí EU, Ruska, USA, Kanady, Číny, Jižní Ameriky a Austrálie, spolupracujeme s kancelářemi ve všech zemích světa. Na základě dlouhodobé oboustranné spolupráce zajišťujeme českým klientům efektivně a cenově příznivě zahraniční ochranu jejich výrobků a služeb ve všech zemích světa.

Klienti, jež požadují ochrannou známku do všech zemí světa (206 států), nejsou vyjímkou.

Hlídání přihlášek konkurenčních ochranných známek - MONITORING PŘIHLÁŠEK OCHRANNÝCH ZNÁMEK

Naše služba pravidelného sledování rejstříků, popř. databází ochranných známek a vyhledávání konkurenčních přihlášek podobných ochranných známek, je velmi užitečným nástrojem, kdy se náš klient může zavčasu bránit proti případným porušovatelům práv z jeho ochranné známky (viz. MONITORING)

Obnovy ochranných známek

V rámci naší činnosti sledujeme platnost ochranných známek a vždy bezpečně dlouhou dobu před koncem ochranné známky vzneseme na klienta dotaz, zda-li si přeje předmětnou ochrannou známku obnovit na dobu dalších 10 let.

Licence, převody, prodej ochranných známek

Zajišťujeme potřebné smlouvy, doklady či plné moci a dohlížíme, aby byly řádně zapsány u předmětného úřadu, včetně hlídání lhůt a zaplacení příslušných poplatků

Rešerše ochranných známek

Rešerše v rejstříku či databázi ochranných známek se provádí vždy před podáním přihlášky nové ochranné známky. Pokud během rešerše nenalezneme shodu či závažnou podobnost s jinou ochrannou známkou, znamená to, že přihlašovaná ochranná známka by měla být zcela bez problému zapsána do rejstříku příslušného úřadu.

Spory v oblasti ochranných známek

  • Nabízíme konzultaci a poradenství u již vzniklého sporu
  • Zastupujeme v námitkových řízeních a řízeních o neplatnosti ochranné známky
  • Zpracováváme žaloby z práv ochranné známky a zastupujeme v občansko-právním nebo správním soudním řízení

Přihlášku ochranné známky jsme schopni a oprávněni podat u následujících institucí:

  • Úřad průmyslového vlastnictví České republiky - ÚPV ČR
  • Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví - EUIPO
  • Úřad Světové organizace duševního vlastnictví - WIPO

 

SLIDER - VŽDY JAKO PRVNÍ ČLÁNEK!!!

slider slider slider slider slider slider slider

SL linea old platin

Produkt z řady Structure Line. Dekorativní fólie s imitací kovu - staroplatina.

LL Mystique black

Produkt z řady Leather Line. Kožená interiérová fólie s originálními vzory.

SL Piano iron age

Produkt z řady Stracture Line. Dekorativní Sibu fólie s horizontálním vzorem.

DM Vintage silver

Produkt z řady Deco Line. Dekorativní fólie se starostříbrným vzhledem.

SG Pearl ray gold

Produkt z řady SIBU Glas. Zlatavě perličková fólie zalitá ve vysoce oděruodolném akrylátu.

LL Lounge mocca matt

Produkt z řady Leather Line. Hnědá kožená fólie s vertikálním vzorem a technologií přikládání nasráz.

TL Linea Silent gold

Produkt z řady Translucent Line. Jemně zlatavá průsvitná fólie s nezaměnitelným efektem.