Monitoring ochranných známek

 CO JE TO ,,MONITORING OCHRANNÝCH ZNÁMEK'' ?

 • Rozumí se tímto soustavné a periodické sledování rejstříků ochranných známek v ČR, v EU, nebo ve vybraných státech mimo EU. Cílem sledování je nalézt přihlášky ochranných známek, které jsou shodné či podobné se sledovanou ochrannou známkou (vámi zadanou), a to v době, kdy tyto přihlášky ještě nejsou Úřadem zapsány, ale teprve zveřejněny pro námitky vlastníků starších ochranných známek.

PROČ SI ZŘÍDIT MONITORING OCHRANNÝCH ZNÁMEK?

 • Zejména z důvodu zamezení třetím stranám v tom, aby si registrovali shodnou či podobnou ochrannou známku s Vaši ochrannou známkou a poté na této skutečnosti participovaii.
 • Registrace podobných ochranných známek pro stejnou oblast výrobků a služeb rozmělňuje Vaše známkové portfolio a snižuje tak jedinečnost Vašich ochranných známek, do kterých jste investovali své peníze právě za účelem získání jedinečnosti na trhu.
 • Tato jedinečnost se vytratí právě s registrací shodné či podobné ochranné známky konkurence, díky které si poté může spotřebitel tyto obchodní značky jednoduše zaměnit, a vy tak příjdete o možného klienta.
 • Zabraňte včas a s nízkými náklady registraci podobné nebo dokonce zcela shodné ochranné známky s Vaší ochrannou známkou.

 • Shodné přihlášky ochranných známek, které byly podány k ÚPV ČR, v minulosti zamítal z moci úřední. Od r. 2019 byla ale přijata novela zákona o ochranných známkách, dle které ÚPV ČR již nebude shodné ochranné známky zamítat, ani když budou přihlašovány pro podobný nebo dokonce stejný seznam výrobků a služeb.

 • Jedinou možností účinného zabránění registrace takových ochranných známek je včasné podání námitek, a to ve 3-měsíční lhůtě od zveřejnění kolizní přihlášky. Monitoring ochranných známek je proto od 1.1.2019 mnohem významnější než v minulosti, neboť nyní je zcela na vlastníkovi starší ochranné známky, zda bude svá práva aktivně bránit, nebo zda strpí snížení hodnoty svých ochranných známek.

JAK MONITORING PRAKTICKY PROVÁDÍME? 

 • Praktické provádění monitoringu ochranných známek spočívá v pravidelném sledování zejména placených, ale i oficiálních databází ochranných známek a věstníků. Sledují se přihlášky ochranných známek podané v České republice, tak přihlášky ochranných známek přicházející do České republiky ze zahraničí (mezinárodní ochranné známky s designací v ČR), a také evropské ochranné známky.
 • Na přání klienta sledujeme známkové rejstříky i v jiných zemích (např. Rusko, Čína, Japonsko apod.).
 • Prověřování aktuálního stavu sledovaných ochranných známek je prováděno v měsíčních intervalech vždy s okamžitým zasíláním nalezených shodných nebo zaměnitelných ochranných známek.
 • Monitoring provádíme pro vybrané ochranné známky našich klientů již více než 3 roky, a za tu dobu jsme včas zabránili mnoha registracím zaměnitelně podobných označení.
 • Jakmile od klienta obdržíme instrukci pro podání námitky vůči přihlašované ochranné známce, zajistíme podání této námitky v zákonné 3-měsíční lhůtě.

JAKÁ JE CENA ZA MONITORING OCHRANNÝCH ZNÁMEK

 • Cenu připravíme zcela individuálně na základě vstupních informací a požadavků klienta. Pokud máte zájem o jakékoliv informace, kontaktujte nás.

SLIDER - VŽDY JAKO PRVNÍ ČLÁNEK!!!

slider slider slider slider slider slider slider

SL linea old platin

Produkt z řady Structure Line. Dekorativní fólie s imitací kovu - staroplatina.

LL Mystique black

Produkt z řady Leather Line. Kožená interiérová fólie s originálními vzory.

SL Piano iron age

Produkt z řady Stracture Line. Dekorativní Sibu fólie s horizontálním vzorem.

DM Vintage silver

Produkt z řady Deco Line. Dekorativní fólie se starostříbrným vzhledem.

SG Pearl ray gold

Produkt z řady SIBU Glas. Zlatavě perličková fólie zalitá ve vysoce oděruodolném akrylátu.

LL Lounge mocca matt

Produkt z řady Leather Line. Hnědá kožená fólie s vertikálním vzorem a technologií přikládání nasráz.

TL Linea Silent gold

Produkt z řady Translucent Line. Jemně zlatavá průsvitná fólie s nezaměnitelným efektem.