50% Dotace na registrační poplatek ochranné známky a průmyslového vzoru EU

Aktualizováno 11. ledna 2021

Evropská unie se snaží podpořit malé a střední podniky v složité době, kterou způsobuje pandemie COVID-19 a vypsala dotační program, který umožňuje získat 50% dotaci na registrační poplatek v případě registrace ochranné známky či průmyslového vzoru u EUIPO v Alicante. Žádosti o dotace se podávají v r. 2021 v časově ohraničeném období – aktuálně je termín pro podání žádostí: do 31.1. 2021!

Program Ideas Powered for Business SME Fund se vztahuje na přihlášky ochranných známek a průmyslových vzorů EU.

Předmětem dotačního programu je poskytnutí 50% slevy u základních registračních poplatků za přihlášku ochranné známky a průmyslového vzoru EU.

Pro přehled lze uvést, že registrační poplatek v případě ochranné známky činí částku 850 EUR (cca 22.000 tis. Kč) a v případě průmyslového vzoru 350 EUR (cca 10.000 tis. Kč).

V případě, že bude Vaše žádost o přidělní této dotace schválena, získáte tak 50% slevu z uvedených částek, a to až do výše 1.500 EUR, což je maximální hodnota, ze které lze slevu poskytnout, proto je vhodné registrovat 3 - 4 ochranné známky najednou, čímž dosáhneme slevy 1.500 EUR - 40.000 Kč !

Podmínky, které je potřeba splnit pro úspěšné žádání o příslušnou dotaci jsou následující:

Žadatel o dotaci musí musí být malými a středními podniky (MSP), usazenými v členských státech EU. (definice níže).

 

počet zaměstnanců

obrat

bilanční hodnota

Střední podnik

< 250

<= EUR 50 mil.

<= EUR 43 mil.

Malý podnik

< 50

<= EUR 10 mil.

<= EUR 10 mil.

Mikropodnik

< 10

<= EUR 2 mil.

<= EUR 2 mil.

Každý žadatel bude konzultován na internetových stránkách EU o daních a celní unii, aby se ověřilo, zda je poskytnuté DIČ platné pro transakce v rámci EU. Pokud splňujete výše uvedené kritérium způsobilosti, vyplníme a odešleme žádost o dotaci na Úřad EUIPO za Vás٭

A) Pro vyplnění žádosti od Vás budeme potřebovat tyto údaje a podklady:

1) Vaše společnost je?

 a) Střední podnik      b) Malý podnik      c) Mikropodnik

2) Údaje o Vašem bankovním účtu, kam budou uhrazeny finanční prostředky, a o e-mailu:

Název banky:

Majitel účtu (název majitele účtu se musí shodovat s ,,názvem společnosti“):

Kód BIC/SWIFT:

Číslo účtu ve formátu IBAN:

Vaše e-mailová adresa:

3) Podklady:

a) Osvědčení o plátci DPH - formát PDF (max velikost 5MB) – vydá Vám ho Váš Finanční úřad

b) Potvrzení o vedení bankovního účtu - formát PDF (max velikost 5MB) vydá Vám ho Vaše banka za malý poplatek (řádově 200,- Kč)

c) Čestné prohlášení o bezúhonnosti - zašleme Vám ho obratem. V případě, že všechny údaje můžete pravdivě potvrdit, zašlete nám ho podepsané statutárním zástupcem firmy (bez ověření, jako sken).

B) Co se bude dít po odeslání žádosti na Úřad EUIPO?

 

  1. Jakmile odešlete žádost o dotaci na Úřad EUIPO, obdržíte e-mail s potvrzením přijetí Vaší žádosti

  1. Pokud uspějete, bude Vám elektronicky zasláno rozhodnutí o grantu s uvedením dotačních částek v eurech spolu s podrobnými všeobecnými podmínkami a úrovní financování. Rozhodnutí nesmí být Úřadu EUIPO vráceno. Neúspěšní žadatelé budou informováni o důvodech zamítavého rozhodnutí.

  1. Následně na Úřad EUIPO podáme přihlášku Vaší ochranné známky EU a zaplatíme příslušné správní poplatky v plné výši. Přihlášku ochranné známky EU je nutné podat do 30 dnů od obdržení rozhodnutí o grantu.

  1. O podání Vaší přihlášky a zaplacení správních poplatků Vás budeme informovat e-mailem.

  1. Jakmile od nás obdržíte e-mail o podání Vaší přihlášky, je nutné, abyste na Úřad EUIPO sami podali žádost o proplacení prostřednictvím odkazu uvedeného v rozhodnutí o grantu. Jakmile žádost podáte, obdržíte z Úřadu EUIPO e-mail potvrzující přijetí žádosti o platbu. Po schválení předložených informací a dokumentace bude do jednoho měsíce provedena platba a příjemci budou náležitě informováni e-mailem.

Pokud se rozhodnete výše zmíměnou dotaci využít, kontaktujte naší kancelář prosím co nejdříve, abychom mohli s Vámi konzultovat druh přihlašované ochranné známky, rozsah seznamu výrobků a služeb, šance na úspěšnou registraci apod. a připravit včas všechny podklady jak pro dotaci, tak pro vlastní registraci ochranné známky.

Kontakty naleznete buď  na konci stránky (úplně dole), nebo ZDE

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

* Na poskytnutí dotace není právní nárok. Rozhodnutí o poskytnutí či neposkytnutí dotace je v pravomoci Úřadu EUIPO a nemůžeme ho sami nijak ovlivnit. V případě zamítavého rozhodnutí Úřadu EUIPO bude Vaše ochranná známka přihlášena k ochraně s plnou výši správního poplatku bez možnosti jeho refundace.

SLIDER - VŽDY JAKO PRVNÍ ČLÁNEK!!!

slider slider slider slider slider slider slider

SL linea old platin

Produkt z řady Structure Line. Dekorativní fólie s imitací kovu - staroplatina.

LL Mystique black

Produkt z řady Leather Line. Kožená interiérová fólie s originálními vzory.

SL Piano iron age

Produkt z řady Stracture Line. Dekorativní Sibu fólie s horizontálním vzorem.

DM Vintage silver

Produkt z řady Deco Line. Dekorativní fólie se starostříbrným vzhledem.

SG Pearl ray gold

Produkt z řady SIBU Glas. Zlatavě perličková fólie zalitá ve vysoce oděruodolném akrylátu.

LL Lounge mocca matt

Produkt z řady Leather Line. Hnědá kožená fólie s vertikálním vzorem a technologií přikládání nasráz.

TL Linea Silent gold

Produkt z řady Translucent Line. Jemně zlatavá průsvitná fólie s nezaměnitelným efektem.