Ing. Pavel Nádvorník

patentový zástupce, soudní znalec

Sokola Tůmy č. 1099/1, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory

 www.profipatent.cz  |  pnadvornik@volny.cz  |  tel.: +420 596 627 111  |  mobil: +420 604 513 152  |  Česká vlajkaČesky  |  English flagEnglish 
symbol ozubene kola

Ostravská patentová, známková a znalecká kancelář

 •  Zápisný proces ochranné známky Evropské unie

Zápisný proces ochranné známky Evropské unie

    • Podání přihlášky ochranné známky Evropské unie (EUTM)
    • Provedení průzkumu formálních náležitostí
    • Zkoumání seznamu výrobků a služeb
    • Analýza přihlášky
    • Překlad
    • Rešerše - v databázi EUTM
    • Zveřejnění přihlášky ochranné známky – 3 měsíční lhůta
    • Zápis ochranné známky

Námitkové řízení ochranné známky Evropské unie

V době zveřejnění přihlášky ochranné známky Evropské unie (EUTM) mohou být zejména ze strany vlastníků dříve zapsaných shodných či podobných ochranných známek podány námitky proti zápisu nové ochranné známky, pokud se domnívají, že zápisem této nové známky budou jejich práva poškozena.
Těmito vlastníky, kteří jsou oprávnění podat námitky, jsou osoby, které vlastní dříve zapsanou ochrannou známku Evropské unie a rovněž ti, kteří vlastní národní ochrannou známku v některé unijní zemi, například národní ochrannou známku v České republice, registrovanou (jenom) Úřadem průmyslového vlastnictví v Praze. Důvodem je, že zápisu známky Evropské unie je na závadu nejen prioritně starší známka Evropské unie, nýbrž i národní známka zapsaná v kterékoli unijní zemi. Ochranná známka Evropské unie platí ve všech státech EU současně a nemůže být pouze v některém z členského státu neplatná.
Podání námitek je spojeno se zaplacením poplatku a zejména fundovaným zdůvodněním podaných námitek v požadovaném jazyce (angličtina, němčina, španělština, francouzština nebo italština). Jsou-li námitky podány, přihláška ochranné známky Evropské unie je předmětem námitkového řízení, v němž musí uspět, aby mohla být následně zapsána do rejstříku ochranných známek EU. Námitky mohou být podány do tří měsíců od zveřejnění ochranné známky, tj. pouze v době jejího zveřejnění.
 www.profipatent.cz  |  Patenty   |   Vzory   |   Ochranné známky   |   Ochrana výroby, značky a jména firmy  |   IČ: 16617690  |  DIČ: CZ500724232 
aktualizace 30.11.2016 00:00 | © 2015 R.G.