Ing. Pavel Nádvorník

patentový zástupce, soudní znalec

Sokola Tůmy č. 1099/1, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory

 www.profipatent.cz  |  pnadvornik@volny.cz  |  tel.: +420 596 627 111  |  mobil: +420 604 513 152  |  Česká vlajkaČesky  |  English flagEnglish 

Evropský zástupce

Zastupovat před Evropským patentovým úřadem (EPO) a před Úřadem Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) mohou evropští patentoví zástupci, kterými jsou i někteří patentoví zástupci v České republice.
Dnem 1. července 2002 přistoupila Česká republika k Úmluvě o udělování evropských patentů. Patenty udělené podle této Úmluvy se nazývají evropské patenty. Přihlašovatel si může zvolit, pro který evropský stát má být evropský patent udělen. Evropský patent má ve zvoleném designovaném státě stejné účinky jako patent národní. Jeho výhodou je zjednodušená administrativa a při designaci tří a více států i úspora nákladů. Evropský patentový úřad má sídlo v Mnichově. A právě kvalifikovaní evropští patentoví zástupci mohou zastupovat fyzické a právnické osoby v řízeních před tímto úřadem.
Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) sídlí v Alicante ve Španělsku a podávají se zde přihlášky ochranných známek Evropské unie a průmyslových vzorů Společenství.
 www.profipatent.cz  |  Patenty   |   Vzory   |   Ochranné známky   |   Ochrana výroby, značky a jména firmy  |   IČ: 16617690  |  DIČ: CZ500724232 
aktualizace 27.11.2016 22:50 | © 2015 R.G.