Novinky

Novela zákona o ochranných známkách – zásadní změna registračního procesu

 

Dnem 1. 1. 2019 vstoupil v platnost nový Zákon č. 286/2018 Sb., o ochranných známkách, implementující do českého práva směrnice EU.

Původní zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, ve verzi platné do 31. 12. 2018 zaručoval vlastníkům ochranných známek základní ochranu tím, že Úřad průmyslového vlastnictví ČR nezapsal shodnou ochrannou známku pro jiného vlastníka. Tím bylo zaručeno, že si nikdo nemohl Vaši známku úspěšně zaregistrovat.

V rámci registračního procesu již Úřad nebude zkoumat existenci shodné ochranné známky a je povinen každou ochrannou známku plnohodnotně zaregistrovat. Registraci může zabránit pouze vlastník starší, již registrované ochranné známky, a to včasným podáním řádně zpracovaných a odůvodněných námitek dle §25 Zákona č. 286/2018 Sb., o ochranných známkách.

Novela známkového zákona tak ponechává plnou odpovědnost za ochrannou známku na jejím vlastníkovi. Vlastníci ochranných známek by tak měli sledovat nové přihlášky ochranných známek, aby mohli včas námitkami zabránit registraci shodného označení, které by naprosto znehodnotilo jejich ochrannou známku.

Zejména vlastníci známek, poskytujících pod touto známkou své služby, resp. poskytující výrobky takto označované, by měli velmi zpozornět a uvědomit si nebezpečí ztráty pracně vybudovaného goodwillu, v případě, že by jiná osoba mohla beztrestně používat známku identickou s jeho známkou.

Bude pouze na vás zajistit si podání námitek, pokud někdo zasahuje do vašich právLhůta pro podání námitek je pouhé 3 měsíce od zveřejnění přihlášky ochranné známky, která je shodná nebo podobná vaší ochranné známce. Pouze řádně odůvodněné a důkazy podložené námitky bude Úřad zkoumat.

Naše patentová kancelář je připravena zajistit Vám veškeré výše uvedené služby.

 

Zásadní změny:

  • Přísnější požadavky na přihlašovaná označení

 - do rejstříku se již nebude moci zapisovat označení, které je tvořeno výlučně označeními nebo údaji, které mohou sloužit v obchodě k označení jakýchkoli vlastností výrobků a služeb (druhu, jakosti, množství, účelu, hodnoty, zeměpisného původu atd).

 

  • Přísnější pravidla pro seznamy výrobků a služeb

- přihlašované výrobky nebo služby musí přihlašovatel dostatečně jasně a přesně vymezit, aby příslušné orgány a dotčené osoby byly na základě tohoto vymezení schopny určit rozsah požadované ochrany.

 

  • Licence k přihlášce ochranné známky

- nově je možnost poskytovat licence i k přihláškám ochranných známek.

 

  • Nová pravidla pro námitková a sporná řízení

- nově se zavádí možnost požádat, aby navrhovatel ve sporném řízení prokázal užívání ochranné známky, na které založil svůj návrh. Nepodaří-li se mu to, bude návrh (námitky nebo návrh na prohlášení ochranné známky za neplatnou) zamítnut.

SLIDER - VŽDY JAKO PRVNÍ ČLÁNEK!!!

slider slider slider slider slider slider slider

SL linea old platin

Produkt z řady Structure Line. Dekorativní fólie s imitací kovu - staroplatina.

LL Mystique black

Produkt z řady Leather Line. Kožená interiérová fólie s originálními vzory.

SL Piano iron age

Produkt z řady Stracture Line. Dekorativní Sibu fólie s horizontálním vzorem.

DM Vintage silver

Produkt z řady Deco Line. Dekorativní fólie se starostříbrným vzhledem.

SG Pearl ray gold

Produkt z řady SIBU Glas. Zlatavě perličková fólie zalitá ve vysoce oděruodolném akrylátu.

LL Lounge mocca matt

Produkt z řady Leather Line. Hnědá kožená fólie s vertikálním vzorem a technologií přikládání nasráz.

TL Linea Silent gold

Produkt z řady Translucent Line. Jemně zlatavá průsvitná fólie s nezaměnitelným efektem.